El TRUC el Reglament

Joc de TRUCEls CONCURSOS o CAMPIONATS se juguen per equips formats de tres persones, un n'és el cap de colla.
Els jugadors són dels dos sexes, amb equips unisexs o mixtes, de tot edat.
El cap de colla defineix l'estratègia i la direcció del seu equip.
Cartes: el Campionat se juga amb un joc de cartes catalanes "Ducale" de 48 cartes.


Valor de les cartes:
De la més forta a la més feble:
10 d'oros, altrament dita la sota o la puta.
els tresos, dosos, asos, els reis, sotes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 sense distinció de colors.

Modalitat:
Tres cartes són distribuïdes a cada jugador, sigui una per una, sigui les tres al mateix cop, sigui un i dues.
Al començament de la partida els equips presents han de definir qui distribueix les cartes. Per fer-ho, es distribuirà una carta a cada equip. És l'equip qui té la carta més forta que comença.

Els signes:
Únicament els signes repertoriats seran admesos per l'àrbitre del campionat.
Signe amb la llengua per la sota o 10 d'oros.
Guinyet amb l'ull pels tresors.
signe dels llavis pels dosos.
Cop d'espatlla pels asos.
Ulls aixecats en l'aire per informar de cartes sense interès (cartes baixes)

La Partida:
Una partida se juga en tres jocs, cada un de 12 punts.
la donada se pot fer amb o sense anunci.
A fi que un anunci sigui vàlid cal que el jugador faci l'anunci abans de tirar la carta i ha d'esperar que l'equip contrari l'accepti. El jugador que ha jugat la carta pot fer un anunci. Els anuncis seran validats en l'ordre següent: truc i desprès tres.
Una donada sense anunci se comptabilitza 1 punt per l'equip que guanya.
Una donada amb l'anunci tres se comptabilitza 2 punts per l'equip guanyant.
Una donada amb l'anunci truc se comptabilitza 3 punts per l'equip guanyant.
En cas de refús de l'anunci truc pel cap de colla, l'equip advers guanya 1 punt.
En cas de refús de l'anunci tres pel cap de colla, l'equip advers guanya 2 punts.


Per guanyar:
L'equip guanyador ha de guanyar dues donades sobre tres, amb avantatge a l'equip que guanya la primera.
En cas d'igualtat a la primera donada, és l'equip que guanya la segona donada que guanya.
En cas d'igualtat sobre la segona donada o la tercera, és l'equip que guanya la primera donada que guanya els punts.
Si les tres donades són podrides, se torna a repartir les cartes.

En el cas que un dels equips arriba a 11 punts, aquest és mestre del joc i ha d'anunciar-ho a l'altre equip. Llavors, l'equip que té 11 punts decideix a la vista del seu nou joc si juga o no. Si no juga perd un punt. Si juga i perd la partida perd tres punts de cop i això sense que hi hagi cap anunci.

En el cas que els dos equips arribin a igualtat a 11 punts, els dos equips se troben retrogradats a 6 punts