Gent de plaça

La revista "CASTELLS" entrevista caps de colla.

El capitol 33 és dedicat als Castellers del Riberal...

La Laura respon a les qüestions, presenta la colla, Aire Nou i parla de Catalunya Nord.