Una presentació d'Aire Nou...

3 minuts d'imatges

http://www.youtube.com/watch?v=EdxY6zZUdCs