Teatre: «Les bruixes se pentinen»

del teatre de la Corneille

És una obra teatral escrita a sis mans per Maite Barcons-Reniu, Maria Barcons i Mònica Bellsolà. Inspirant-se dels testimonis autèntics del treball de recerca universitari de Maite Barcons-Reniu: «La Medecina Tradicional Popular a la Catalunya del Nord» publicat per l’editorial Trabucaire.

Sota la direcció de Mònica Bellsolà, Gisela Bellsolà i Maria Barcons interpreten dues bruixes que se preparen per anar al sàbat.

Amb la col·laboració, pels arranjaments musicals, de:

  • Philippe Dourou per «Les bruixes se pentinen»
  • Michel Maldonado per «El ball de la civada» , «la Santa Espina»