On sem?

Bao un poble al nord dels Països Catalans
Sobre l'eix pirineenc

una unitat geogràfica i lingüística al sud d'Europa


una superficie de 68 822,93 km² per a més de 13.000.000 d'habitants

410 000 habitants a Catalunya Nord, uns 2500 s'estan a Bao

Catalunya Nord és l'únic dels territoris dels Països Catalans on la llengua catalana no té cap estatut. El Consell d'Estat l'acaba de posar il.legal. Quin serà el seu futur? Què decidirà "Le Pays des Droits de l'Homme" de cara a les llengües i cultures que ha fet de mica en mica desaparèixer?

Bao un poble al nord dels Països Catalans

El nom del poble: Bou, Bao, Bau, Baho, Baó, Baò?????: un aclariment: el nom del nostre vilatge té particularitats, no se pronuncia de la mateixa manera segons si ets o no del poble. Els otòctons en diuen BOU, bona part dels forasters (a partir dels pobles veïns) en diuen BAU. Els francesos en diuen Baó. Pel que fa de la grafia els catalans escriuen Bao i els altres posen una h.
El nostre local se'n diu la VILBAU, era a l'inici una cooperativa dels dos pobles: VILavonova de la Ribera i BAU (o Bao).