Correfocs en perill

Flama Sant Joan Viatge a Brussel.les

Les repercussions de l'aplicació de la Directiva 2007/23/CE podrien tenir conseqüències terribles per a les tradicions catalanes a Catalunya nord.

Aquest text redactat amb la intenció d'unificar el comerç i l'ús del material pirotècnic als estats europeus, és a dir amb la intenció d'esborrar les diferències i treure fronteres té efectes contraris.

En la redacció del text, els comissaris europeus donen la possibilitat a cada estat membre de redactar una adaptació per mor de salvaguardar les tradicions, la cultura, les festivitats pròpies a cada un. Si l'estat espanyol ha produit una adpatació més o menys acceptable, l'estat francès s'hi ha negat del tot, i la conseqüència en podria ser la condemna de tradicions arrelades a certs territoris.

Pel cas de Catalunya nord, els correfocs, balls de diables i bestiari podrien conèixer un daltabaix inquietant.

L'estat francès ha estat sord a les reivindicacions culturals, no ha fet cas ni de la vintena d'ajuntament que han aprovat mocions, ni de les demandes del Consell General, ni del Consell Regional, ni tampoc dels milers de firmes recollides ... el ministre de cultura, tot i reconeixent la particularitat cultural, ha respost negativament a les qüestions de dos dels diputats nord-catalans, els senyors Calvet i Mach, diputats de la majoria presidencial.

I ara què pot passar?

De fet és el dubte. La transposició de la directiva no ha sortit al diari oficial (JO), doncs no hauria de ser, ara per ara aplicable. Aprofitem els darrers dies (o potser setmanes) per a recollir un màxim de suports institucionals i per a presentar-los a Brussel.les, la capital europea.

A Brussel.les farem una roda de premsa, denunciarem aquesta falta d'interès d'un estat que ens hauria de protegir i que ens deixa morir.