Els problemes que planteja la Directiva 2007/23/CE

Vaca de la Massana

Una directiva comercial que malda tradicions

Per a facilitar el comerç, Europa vol unificar les diverses disposicions legals dels estats membres. El 23 de maig del 2007 va aprovar a la unanimitat una directiva intitulada :

"DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques" .

En 21 pàgines el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea regulen la fabricació, el transport, l'emmagatzematge i l’ús del material pirotècnic.

Punts que plantegen problemes
Cal saber que els grups de diables i dimonis, grups de cultura popular i tradicional que fan viure els correfocs, una tradició amb vuit segles d’història, usen artificis de classe 2 i 3, posat al cim de les seues masses, és a dir a una distancia d'un poc més d'un metre dels participants.

Però llegim en la directiva, pagina 11 :
“(5). Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes :
B) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes doivent être respectées
1) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre
C) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes doivent être respectées:
1) la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre.”

Enguany els Diables del Riberal celebren 10 anys de correfocs, 10 anys a passejar pels carrers i places del Països Catalans cremant carretilles i sortidors, 10 anys de festa... i de cop i volta se podria acabar! Si se transposa tal com ha estat redactada la Directiva sense cap adaptació, il.legalitzarà les tradicions del món del foc, entre altres coses per raó d'aquesta distància de seguretat de 15 metres entre els artificis pirotècnics i el públic.
No solament hi deuen haver pocs carrers que permetin un ball de diables amb aquestes condicions, però sobretot la tradició dels correfocs no és aquesta : el públic, el que ho vulgui, ha
de poder apropar-se dels dimonis i ballar sota les espurnes.
Els catalans sem rics de tradicions, unes d'aquestes poden comportar riscs, ho sabem. Però s'han de condemnar? Limitar els riscos és l'afany de tots, les colles de diables i de bestiari, la
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya són disposades a parlar-ne amb els responsables polítics.
El 2007, a la publicació de la Directiva 2007/23/CE, la FDDC i l’Agrupació alerten de nou les institucions catalanes (aquestes pensen tenir competència sobre cultura) per que solucionen l’adaptació la Directiva. (Text Directiva)