La directiva Europea 96/82/CE sobre la pirotècnia: és bé!!!

un combat més per a AIRE NOU. Per defensar-nos, moltes idees van néixer a l'associació:

  • Anar al sud, fer sentir la nostra particularitat nord-catalana.
  • Organitzar una setmana sobre el tema dels correfocs a Bao amb exposicions, un concurs de vitrina per als comerços, un correfoc amb al menys 10 colles...
  • Implicar els nostres polítics en la defensa de la nostra cultura.
  • Confirmar les grans dates de la temporada dels correfocs a Catalunya nord (Millars, Sant Esteve, Toluges, Bonpàs,...).

Però la força d'aquest grup és la seva capacitat en l'adversitat per trobar nous projectes, són les ganes de fer sentir les seves diferències culturals, és el plaer de compartir noves experiències, moments rics i intensos.

Per tot això el 2009 veurem :

  • el bateig de la colla dels Falcons del Riberal amb una actuació molt important a Vilanova i la Geltrú en presències dels millors falconers. o un identi'cat completament renovat ( noves dates, tema original, actes més nombrosos )
  • el renaixement dels balls de Serrallonga
  • La creació d'una colla de bastoners amb secció adulta i infantil amb una presentació per a Identi'cat

Llavors ho dic , sí aquesta norma europea és bona. Ens motiva, desmultiplica les nostres forces, ens dóna encara més ganes d'existir.

La nostra solidaritat, el nostre dinamisme, els nostres recursos, el nostre plaer a trobar-nos ser conjunt ens permeten d'adaptar-nos, de trobar sempre noves idees per perpetuar les tradicions i la cultura catalanes. Existirem sempre...

Reflexionem ja sobre un projecte per a 2010 de castells invertits. Quan, gracies a una nova norma europea, els nostres nens ja no podran pujar, són els nostres baixos que faran d'acotxador i d'anxeneta. Però aquí, no seu obligar de creure'm.

Finalment... Dic això, no dic res.